IKT Hallingdal servicesenter

Hjelpeportal

Send inn sak eller spørsmål her.
Sakssystemet sikrer god flyt i arbeidet med å hjelpe nettopp deg! La våre gode medarbeidere assistere.

Glemt passord?

Problemer med å logge inn? Trykk på nøkkelen for å bytte passord helt på egenhånd!

32 07 86 00

Kontakt oss gjerne når problemet oppstår, men meld helst sak i sakssystemet.

Prøv selvhjelpsportalen i vårt servicesenter!

IKT Hallingdal har hjelpeportal for spørsmål og sakshåndtering som effektivt skal sørge kvalitet i alle tjenester.

IKT Hallingdal sin brukerstøtte har nylig endret navnet til servicesenter. Dette er fordi vi skal tenke mer helhetlig rundt hvordan vi håndterer de utfordringene dere opplever. Vi skal etterstrebe å finne bedre løsninger på problemer og hjelpe dere gjennom praktisk problemløsing, dialog og kompetanseheving. Vi foretrekker at dere melder deres saker i portalen, da dette vil føre til raskere saksbehandlingstid og det gjør det også lettere for oss å se sammenhenger mellom tilbakemeldingene vi får fra dere. Telefon bør helst bare brukes når det er kritiske saker.