Vårt team

Oversikt

Vårt team er bestående av en struktur som sikrer flyt og arbeidskraft på de stedene behovet ligger.

Ansvar

Våre teknikere og konsulenter sørger for å opprettholde sikkerhet og stabilitet for dine systemer.

IKT Servicedesk

Leder Servicedesk

Heine Fjellheim Øen
Telefon 3207 86xx

Kundekonsulent
brukerstøtte

Johnny Magnetun
Kundesenter

Kundekonsulent
brukerstøtte

Rune Sauthon
Kundesenter

Kundekonsulent
brukerstøtte

(vakant)
Kundesenter

IKT tekniker
lokasjonsstøtte

Daniel Sunde
Lokasjonsservice
Flå og Nesbyen

IKT tekniker
lokasjonsstøtte

Eivind Sandsmark
Lokasjonsservice
Gol og Hemsedal

IKT tekniker
lokasjonsstøtte

Stein Kristiansen Haga
Lokasjonsservice
Ål og Hol

Drift og utvikling

Leder
drift og utvikling

Kjell Grønnerød
Telefon 3207 86xx

IKT konsulent

Torbjørn Sire
Nettverk og infrastruktur

IKT konsulent

Petter F. Bakkan
Nettverk og sikkerhet

IKT konsulent

Stein-Are Borger
Systemdrift oppvekst m.m.

IKT konsulent

Kjetil Østro
Systemdrift Office 365, integrasjoner m.m.

IKT konsulent

Heine F. Øen
Systemdrift klientutstyr m.m.

IKT konsulent

Stian Kantebakke
Systemdrift datasenter

IKT konsulent

Mikael Elmstrøm
Systemdrift datasenter

IKT konsulent

Jonas Runningen
Systemdrift ØLF, datasenter m.m.

Daglig leder

Erling Torkelsgard
Telefon 3207 8605

Prosjekt-
koordinator

Anita B. Pedersen
Telefon 3207 86xx

Prosjektleder

Digitalt kompetanseløft
Camilla Listøen Lerberg
Telefon 3207 86xx

IKT tekniker
prosjekt

...
...
Telefon 3207 86xx

IKT tekniker
prosjekt

...
...
Telefon 3207 86xx